Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 08:11:26 Konkursy / Trzeci konkurs ofert na remont elewacji północnej i zachodniej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. ul. Bohaterów Monte Cassino 26 Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-01-15 15:36:10 Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy / Wykaz umów zawarych przez Urząd Miasta Sopotu w 01.2018 Izabela Błaszczykowska Edycja artykułu
2018-01-15 15:35:12 Rejestry, ewidencje, archiwa, wykazy / Wykaz umów zawarych przez Urząd Miasta Sopotu w 12.2017 Izabela Błaszczykowska Edycja artykułu
2018-01-15 13:58:01 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli / Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Arkadiusz Górski Archiwizacja artykułu
2018-01-15 13:57:58 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli / Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli Arkadiusz Górski Archiwizacja artykułu
2018-01-15 13:56:35 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli / Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli na rok 2018 Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-01-15 13:54:24 Interpelacje / Interpelacja Nr 229/2017 - Radny Wojciech Fułek Arkadiusz Górski Edycja artykułu
2018-01-15 13:52:08 Biuro Rzeczy Znalezionych / Ogłoszenie Arkadiusz Górski Publikacja artykułu
2018-01-15 13:24:31 Zgromadzenia publiczne / Informacja o planowanych zgromadzeniach w 2018 roku Dawid Wałęka Edycja artykułu
2018-01-15 11:09:21 Roboty budowlane / Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016 Małgorzata Stupakowska Edycja artykułu