Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie

2017-09-26 13:44:00
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-09-18 19:45:16
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o odwołaniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru A1 ochrony uzdrowiskowej dla terenu basenów solankowych w Sopocie (symbol planu R-3/09) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-09-13 15:08:28
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po byłej kotłowni w rejonie ul. 23 Marca i ul. Zacisze w mieście Sopocie

2017-08-22 12:16:54