Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja dla osób niepełnosprawnych z terenu Sopotu zamierzających skorzystać ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 
2015-04-22 15:14:49
Potwierdzenie prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 
2013-12-13 12:34:10
Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 
2013-12-13 12:30:55
Przyznanie pracodawcy zatrudniającemu osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną w PUP jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie pozostająca w zatrudnieniu, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy, ze środków PFRON.

 
2013-12-13 12:25:17