Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

2018-05-25 10:12:33
Wpisanie do Systemu Rejestrów Państwowych aktu sporządzonego za granicą - transkrypcja asc

2017-08-24 13:06:27
Urząd Stanu Cywilnego - inforamacje ogólne

2017-08-01 09:25:09
Zdjęcia sali ślubów

2017-08-01 09:25:02
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

2017-08-01 09:24:08
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

2017-08-01 09:24:00
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

2017-08-01 09:23:57
Zaświadczenie o stanie cywilnym

2017-08-01 09:23:52
Zgłoszenie urodzenia dziecka

2017-08-01 09:23:02
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka poczętego i dziecka urodzonego

2017-08-01 09:22:55