Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wnioski/Formularze

2018-10-23 10:05:54
Zgłoszenie budowy, wykonania robót budowlanych lub zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (dotyczy również instalowania tablic reklamowych)

2016-12-16 14:52:35
Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

2016-02-02 12:48:16
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy, Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
2013-12-12 08:49:56
Wydanie postanowień opiniujących projekt podziału działki

 
2013-12-12 08:48:07
Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów technicznych

 
2013-12-12 08:43:46
Wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 
2013-12-12 08:41:57
Wydanie zaświadczenia: o samodzielności lokalu, o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 
2013-12-12 08:40:09
Opłaty

 
2013-12-11 14:53:41