Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty - placówki niepubliczne

2018-11-16 12:35:37
Wykaz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto - placówki publiczne

2018-09-04 15:37:35
Procedury i dokumenty niezbędne do rejestracji i otrzymania wpisu do ewidencji placówek niepublicznych

2017-09-08 14:24:08
Pomoc materialna o charakterze socjalnym oraz zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie m. Sopotu. Kwestie te uregulowane są w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/436/2005 z 23.03.2005 r.

2017-08-07 14:07:24
Uniwersytet Trzeciego Wieku

2016-03-17 09:25:46
Przyznawanie przez Miasto Sopot pomocy materialnej w formie stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyższe

 
2013-12-11 09:47:49
Udzielanie stypendium Miasta Sopotu wybitnie uzdolnionym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentom kierunków dziennych szkół wyższych – mieszkańcom Sopotu oraz studentom obcokrajowcom polskiego pochodzenia studiujących w Trójmieście

 
2013-12-11 09:26:47
Skierowanie do kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do rozpoczęcia edukacji

 
2013-12-11 09:20:25