Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rejestracja pojazdów

2018-11-19 19:59:13
Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-09-19 12:55:40
Zameldowanie bądź wymeldowanie

2018-09-07 11:51:14
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

2018-07-10 12:52:08
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

2018-06-12 15:39:53
Wniosek żołnierza rezerwy oraz osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

2018-06-12 15:37:02
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

2018-05-28 11:07:21
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców + deklaracja

2018-05-24 15:23:39
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017

2017-12-20 12:42:38
Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL

2017-02-22 13:04:55