Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wydanie zaświadczenia określającego, czy nieruchomość znajduje się w obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji

2018-05-25 12:40:15
Zasady przyznawania refundacji części kosztów zagospodarowania podwórek

2018-01-05 12:36:16
Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia

2017-01-16 12:08:28
Zasady przynzawania refundacji na zagospodarowanie posesji w 2017 roku

Celem programu jest polepszenie estetyki otoczenia sopockich budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, a także utworzenie atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców otoczenia.

2017-01-16 12:08:03
Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych

2017-01-16 12:06:28
Przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej

2017-01-16 12:03:26