Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Spotkanie urodzonych w Sopocie

2018-07-09 23:32:14
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacyjny obóz usprawniająco-rekreacyjny

2018-07-03 14:05:08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 r. i latach kolejnych

2018-06-25 13:22:29
Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miasta Sopotu w 2018 roku, w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, pozostałych działań polityki społecznej, kultury i sztuki, edukacji, sportu, ekologii i ochrony środowiska

2018-05-30 15:22:37
Zmiana ogłoszenia nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-23 08:03:03
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku i latach kolejnych

2018-05-16 14:04:58
Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - II Grand Prix Sopot - Arawaza Cup

2018-05-08 15:22:30
Ogłoszenie nr 2 o otwartym konkursie ofert na realizację zadań gminy na rok 2018

2018-04-13 12:12:25
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2017 ROKU

2017-06-22 15:17:04
Nagroda Prezydenta Miasta Sopotu "Sopockie serce"

2017-05-31 15:31:15