Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu

2018-04-03 14:30:20
Zezwolenie na transport odpadów

2018-03-15 14:38:41
Ustanowienie pomnika przyrody

2017-05-09 09:18:03
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

2017-01-30 11:35:25
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

2017-01-30 11:34:35
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Sopotu

2017-01-30 11:31:44
Zgłoszenie / przyjmowanie projektu robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

2017-01-30 11:28:33
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych

2017-01-30 11:26:43
Zezwolenie na zbieranie odpadów

2017-01-30 11:24:53
Zatwierdzanie projektu robót geologicznych

2017-01-30 11:22:42