Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Sopotu na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Miasta Sopotu

2018-10-11 10:45:07
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

2018-07-05 13:28:09
Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

2018-07-05 13:20:27
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

2018-07-05 13:19:03
Wydanie zaświadczenia, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu i że w odniesieniu do działki nie była wydana decyzja w myśl art.19 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

2018-06-27 10:27:33
Zezwolenie na transport odpadów

2018-03-15 14:38:41
Ustanowienie pomnika przyrody

2017-05-09 09:18:03
Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

2017-01-30 11:35:25
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

2017-01-30 11:34:35
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Sopotu

2017-01-30 11:31:44