Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

2017-11-24 14:21:57
Spis ulic miasta Sopotu

2017-11-24 13:30:20
Uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu

2017-11-24 13:28:51
Aktualizacja danych w bazie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków

2017-11-24 13:28:01
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości

2017-11-24 13:26:55
Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości lub wgląd do aktów notarialnych

2017-11-24 13:25:06
Mapa do celów opiniodawczych

2017-11-24 13:22:14
Mapa do celów projektowych

2017-11-24 13:20:10
Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych w ramach postępowania podziałowego, rozgraniczeniowego, zmian przedmiotowych w ewidencji gruntów

2017-11-24 13:18:00
Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2017-11-24 13:12:55