Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Spis ulic miasta Sopotu

2017-06-29 12:44:22
Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

2017-06-29 12:43:11
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości

2017-06-29 12:41:39
Zatwierdzenie podziału nieruchomości decyzją administracyjną

2017-06-29 12:40:59
Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2017-06-29 12:32:21
Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym

2017-06-29 12:31:38
Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości lub wgląd do aktów notarialnych

2017-06-29 12:30:22
Uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu

2017-06-29 12:28:23
Mapa do celów projektowych

2017-06-29 12:21:09
Mapa do celów opiniodawczych

2017-06-29 12:18:20