Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Udostępnienie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2018-05-25 13:39:07
Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego

2018-05-25 13:29:37
Udostępnienie danych z rejestru cen i wartości lub wgląd do aktów notarialnych

2018-05-25 13:28:58
Nadanie lub zmiana numeru porządkowego nieruchomości

2018-05-25 13:28:26
Aktualizacja danych w bazie danych opisowych ewidencji gruntów i budynków

2018-05-25 13:27:53
Uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu

2018-05-25 13:27:21
Spis ulic miasta Sopotu

2018-04-12 10:03:43
Mapa do celów opiniodawczych

2017-11-24 13:22:14
Mapa do celów projektowych

2017-11-24 13:20:10
Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych w ramach postępowania podziałowego, rozgraniczeniowego, zmian przedmiotowych w ewidencji gruntów

2017-11-24 13:18:00