Kontrole Komisji Rewizyjnej 

 

 

Kontrola działalności Stowarzyszenia Turystycznego Sopot za rok 2016

Kontrola działalności za rok 2016 SP ZOZ Uzdrowisko Sopot." Pkt 11 Planu kontroli na 2017 r.

Weryfikacja aktualnie realizowanych umów przez MOSiR w obrębie pasa nadmorskiego oraz umów z dzierżawcami campingów pozostających w gestii MOSiR

Kontrola realizacji projektów składanych w ramach projektu "Budżet Obywatelski" w latach 2011 - 2016

Kontrola wykonania uchwał Rady Miasta Sopotu podjętych w 2016 roku

Informacja o realizacji uchwał Rady Miasta Sopotu podjętych w 2016 roku

Protokół kontroli zasadności wydatków na promocję miasta w latach 2015-2016

Załącznik do protokołu kontroli

Protokół kontroli egzekucji rekompensaty za wyrządzone szkody przez poprzedniego dzierżawcę miejskich kortów

Protokół kontroli analizy realizacji projektu "Mieszkanie do samoremontu" rozpoczętego w 2016 roku

Protokół kontroli wykonania uchwał podjętych w 2016 roku

Załącznik do protokołu kontroli

Protokół kontroli umowy dzierżawy na mediatekę

Protokół kontroli konkursów na dyrektorów miejskich placówek i instytucji kultury

Analiza działalności Prezydenta Miasta Sopotu w Radach Nadzorczych Spółek, w których Gmina Miasta Sopotu ma udziały

Załącznik do protokołu kontroli

WNIOSEK NR 15/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Sopotu w sprawie: Kontroli wykonania uchwał Rady Miasta za rok 2015. (Pkt 8 planu kontroli na 2016 rok)

Protokół kontroli - Kontrola inwestycji i umów, zakończonych procesami sądowymi z wykonawcą (np. Opera Leśna, Hipodrom), po zakończeniu postępowań sądowych cz. I.

Załącznik do protokołu kontroli

 


Liczba odwiedzin : 2157
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2016-09-02 09:55:31
Czas publikacji: 2018-02-19 10:45:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak