Komisje Rady Miasta Sopotu - kadencja 2018-2023 

 

 

1. Komisja Strategii Rozwoju
1) Grzegorz Wendykowski - przewodniczący
2) Aleksandra Gosk
3) Natalia Pobłocka
4) Bartosz Łapiński
5) Jarosław Kempa
6) Grażyna Czajkowska
7) Piotr Bagiński

2. Komisja Rozwoju i Urbanistyki
1) Grażyna Czajkowska - przewodnicząca
2) Jan Karasowski
3) Natalia Pobłocka
4) Jarosław Kempa
5) Tomasz Lipiński

3. Komisja Edukacji
1) Anna Łukasiak
2) Wieczesław Augustyniak
3) Piotr Bagiński
4) Jarosław Kempa

4. Komisja Turystyki i Uzdrowiska
1) Aleksandra Gosk - przewodnicząca
2) Maria Filipkowska-Walczuk
3) Paweł Petkowski
4) Lesław Orski
5) Wojciech Fułek
6) Zbigniew Duzinkiewicz

5. Komisja Gospodarki Komunalnej
1) Tomasz Lipiński - przewodniczący
2) Grzegorz Wendykowski
3) Piotr Kurdziel
4) Bartosz Łapiński

6. Komisja Rozwoju Społecznego
1) Maria Filipkowska-Walczuk - przewodnicząca
2) Natalia Pobłocka
3) Paweł Petkowski
4) Zbigniew Duzinkiewicz
5) Wieczesław Augustyniak
6) Jerzy Hall

7. Komisja Bezpieczeństwa i Dialogu z Mieszkańcami
1) Marcin Stefański - przewodniczący
2) Grażyna Czajkowska
3) Paweł Petkowski
4) Lesław Orski
5) Maria Filipkowska-Walczuk

8. Komisja Sportu i Młodzieży
1) Lesław Orski - przewodniczący
2) Jerzy Hall
3) Jan Karasowski
4) Marcin Stefański
5) Michał Stróżyk

9. Komisję Kultury
1) Anna Łukasiak - przewodnicząca
2) Piotr Bagiński
3) Tomasz Lipiński
4) Wojciech Fułek
5) Jerzy Hall
6) Zbigniew Duzinkiewicz
7) Michał Stróżyk

10. Komisja Rewizyjna
1) Michał Stróżyk - przewodniczący
2) Aleksandra Gosk
3) Grzegorz Wendykowski
4) Piotr Kurdziel
5) Jan Karasowski

11. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1) Piotr Kurdziel - przewodniczący
2) Wojciech Fułek
3) Bartosz Łapiński
4) Marcin Stefański
5) Anna Łukasiak

 


Liczba odwiedzin : 89
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Szetela
Czas wytworzenia: 2018-11-27 16:35:02
Czas publikacji: 2018-11-27 16:35:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak