Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, urządzenia do diagnozy i terapii Biofeedback EEG wraz z usługą serwisową

2017-09-18 20:17:12
Wykaz osób oczekujących na lokale socjalne

2017-09-18 20:09:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie uchwalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w mieście Sopocie

2017-09-06 08:57:48
Zapytanie ofertowe dot. wykonania robót budowlanych polegających na budowie drewnianej kładki na plażę dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych na wysokości wejścia nr 23 w Sopocie

2017-09-01 12:08:36
Zapytanie ofertowe dot. wykonania oświetlenia terenu zielonego sopockich błoni

2017-09-01 12:07:16
Lista osób uprawnionych do otrzymania lokali do samoremontu

2017-08-30 16:59:56
Zapytanie ofertowe dot. instalacji automatu do sprzedaży napojów zimnych

2017-08-25 12:44:26
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. 3 Maja, Władysława IV i Skłodowskiej Curie w Sopocie

2017-08-22 12:19:16
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Obodrzyców

2017-08-10 16:21:48
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem do budynków w rejonie ulicy Obodrzyców w Sopocie

2017-08-07 17:00:46