Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe dot. wykonania przycinek pielęgnacyjnych drzew, krzewów i odrostów rosnących na obszarze wydm w granicach miasta Sopotu

2018-01-17 11:26:07
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszeniea przebudowy energetycznej linii kablowej kolidującej z projektowanym wjazdem do domu pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Sopocie przy ul. Władysława IV

2017-12-28 23:39:18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej przy ul. M. Reja

2017-12-15 20:05:36
Informacja w sprawie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisującej do rejestru zabytków zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Sopotu

2017-12-15 19:59:53
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Obodrzyców (Obodrzyców 34, 34A i 36A)

2017-11-10 14:07:48
Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów

2017-11-08 11:42:23
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Obodrzyców w Sopocie – Etap2

2017-11-02 17:42:20
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie w sprawie zamiaru budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ul. Świemirowskiej

2017-10-18 15:42:42
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych, urządzenia do diagnozy i terapii Biofeedback EEG wraz z usługą serwisową

2017-10-05 15:04:45
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłącza ciepłowniczego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej i 1 Maja.

2017-10-05 14:49:08