Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fizycznych i wad prawnych, pomocy dydaktycznych dla projektu pt. „Zdolni z Pomorza - Sopot”

2018-02-22 15:09:17
Informacja dla pracodawców i osób niepełnosprawnych z terenu Sopotu

2018-02-19 15:39:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej, gruntowej oraz mienia Muzeum w Sopocie

2018-02-15 15:48:27
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem nowych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Świemirowskiej 2-4 i Malczewskiego 29

2018-02-14 15:46:00
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu

dot. wniosku o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbiórce fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110kV, budowie sieci kablowej WN-110 kV wraz ze światłowodem w ramach przedsięwzięcia : „Usunięcie kolizji linii napowietrznej Wn-110kV nr 1419 relacji Pomorska-Sopot na odcinku od słupa nr 2 do słupa nr 4 zlokalizowanej w Sopocie przy Al. Niepodległości oraz w rejonie ul. Smolnej”,

2018-02-12 14:40:22
Zapytanie ofertowe dot. wykonania przycinek pielęgnacyjnych drzew, krzewów i odrostów rosnących na obszarze wydm w granicach miasta Sopotu

2018-01-31 11:38:57
Zapytanie ofertowe dot. dostawy pomocy dydaktycznych dla projektu pt. "Zdolni z Pomorza - Sopot"

2018-01-29 12:19:38
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu na zgłoszenie zamiaru budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Malczewskiego w Sopocie

2018-01-23 11:32:11
Ogloszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszenia zamiaru budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej i przyłączy ciepłowniczych w rejonie ulicy Malczewskiego w Sopocie

2018-01-18 16:38:15
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszeniea przebudowy energetycznej linii kablowej kolidującej z projektowanym wjazdem do domu pomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Sopocie przy ul. Władysława IV

2017-12-28 23:39:18