Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 68A i 68B położonych przy ul. Polnej w Sopocie

2018-12-07 14:44:13
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszenia budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr 68A i 68B położonych przy ul. Polnej w Sopocie

2018-11-21 12:51:26
OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacja zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Smolnej 13 + 15 w Sopocie wraz z towarzysząca infrastrukturą"

2018-11-16 14:42:24
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Sopotu o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. PLAN ADAPTACJI MIASTA SOPOTU DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030"

2018-11-16 13:00:21
Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów

2018-11-13 21:34:10
Postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 29 października 2018 roku w sprawach IV P 28/16, IV P 39/16, IV P 49/16, IV P 70/16

dot. MCS PRODUCTION Sp. z o.o. w Sopocie

2018-11-07 13:50:23
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Sopotu o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.' "PLAN ADAPTACJI MIASTA SOPOTU DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030".

2018-11-05 22:51:35
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Sopotu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Sopotu w 2019 roku

2018-10-31 07:49:48
Zapytanie ofertowe - opracowanie graficzne oraz wydruk broszury informacyjnej o użytkach ekologicznych w Sopocie

2018-10-15 14:32:35
Konkurs ofert na najem miejsca pod ustawienie uniwersalnego automatu sprzedażowego na terenie Krytej Pływalni w Sopocie przy ul. Haftnera 57 w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-12 10:57:30