Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe - opracowanie graficzne oraz wydruk broszury informacyjnej o użytkach ekologicznych w Sopocie

2018-10-15 14:32:35
Konkurs ofert na najem miejsca pod ustawienie uniwersalnego automatu sprzedażowego na terenie Krytej Pływalni w Sopocie przy ul. Haftnera 57 w roku szkolnym 2018/2019

2018-10-12 10:57:30
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w zamian za wykonanie remontu

2018-10-02 09:09:52
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy o najem 15 nowych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Malczewskiego 29 oraz 5 lokali przy ul. Świemirowskiej 11;13, Zacisze 30 i Al. Niepodległości 640A

2018-10-01 16:09:53
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zgłoszenia zamiaru budowy sieci i przyłącza ciepłowniczego wraz z demontażem istniejącej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Sienkiewicza 18

2018-09-24 15:22:30
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. zamiaru budowy sieci i przyłącza ciepłowniczego wraz z demontażem istniejącej sieci ciepłowniczej do budynku przy ul. Sienkiewicza 18

2018-09-20 13:35:39
Wykonanie zabiegów sanitarnych, pielęgnacyjnych i zabezpieczających na pomnikach przyrody zgodnie z zestawieniem i zakresem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania

2018-09-20 13:34:58
Konkurs ofert na najem lokalu położonego w Sopocie przy Armii Krajowej 72 przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z funkcją na pracownię służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki

2018-09-13 10:14:32
Konkurs ofert na najem jednostek basenowych na terenie Krytej Pływalni w Sopocie przy ul. Haftnera 57 w roku szkolnym 2018/2019

2018-08-30 20:45:21
Ogłoszenie Wydziału Urbanistyki i Architektury

dot. przebudowy oświetlenia drogowego ul. Oskara Kolberga w Sopocie na odcinku od ul. Cieszyńskiego do ul. Malczewskiego

2018-06-26 10:03:56