Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja nr 193/2017 - Radna Grażyna Czajkowska

dot. wejścia na teren dworca od strony ul. Kościuszki

2017-07-19 12:54:58
Interpelacja nr 192/2017 - Radny Andrzej Kałużny

dot. zlecenia wykonania badań stanu drzew na tzw. "skarpie sopockiej"

2017-07-18 15:48:57
Interpelacja nr 189/2017 - Radny Piotr Meler

dot. lokalizacji basenów solankowych

2017-07-18 15:43:14
Interpelacja nr 191/2017 - Radny Piotr Bagiński

dot. parkowania pojazdów przy al. Niepodległosci 797 oraz 801

2017-07-18 13:11:22
Interpelacja nr 190/2017 - Radny Piotr Bagiński

dot. dzierżawy powierzchni handlowej na ul. 23 Marca przy pętli autobusowej

2017-07-18 13:10:14
Interpelacja nr 187/2017 - Radny Paweł Kąkol

dot. zachowania dzierżawcy terenów "Lysej Góry"

2017-07-17 13:41:40
Interpelacja nr 184/2017 - Radny Piotr Bagiński

dot. pomocy finansowej na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2017

2017-07-10 17:43:04
Interpelacja nr 186/2017 - Radna Anna Łukasiak

dot. przemalowania lokalu "Kinski" oraz oznakowania schodów przy budynku dworca od strony ul. Kościuszki

2017-07-07 15:22:27
Interpelacja nr 183/2017 - Radny Andrzej Kałużny

dot. instalacji swiateł przy hotelu Rezydent na ul. Kościuszki

2017-07-05 15:48:54
Zapytanie nr 173/2017 - Radny Andrzej Kałużny

dot. parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

2017-07-05 13:13:17