Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Interpelacja Nr 199/2017 - Radny Lesław Orski

dot. przejścia dla pieszych przy ul. Powstańców Warszawy, ławek przy ul. Haffnera

2017-08-30 09:59:02
Interpelacja Nr 198/2017 - Radny Wojciech Fułek

dot. uporządkowania skweru przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki i ul. 1 Maja

2017-08-22 12:22:55
Interpelacja Nr 197/2017 - Radny Wojciech Fułek

dot. parkowania przy ul. Polnej

2017-08-22 12:22:15
Interpelacja Nr 196/2017 - Radny Wojciech Fułek

dot. realizacji inwesycji przy ul. Bitwy pod Płowcami

2017-08-22 12:21:41
Interpelacja nr 195/2017 - Radna Grażyna Czajkowska

dot. deklaracji zużycia wody

2017-08-08 13:13:26
Interpelacja nr 194/2017 - Radny Andrzej Kałużny

dot. zakłócania ciszy nocnej

2017-08-04 13:59:13
Interpelacja nr 193/2017 - Radna Grażyna Czajkowska

dot. wejścia na teren dworca od strony ul. Kościuszki

2017-07-28 12:11:39
Interpelacja nr 188/2017 - Radny Bartosz Łapińskli

dot. budynku oraz plaży sąsiadującej z budynkiem przy ul. Mamuszki 2

2017-07-24 17:25:32
Interpelacja nr 192/2017 - Radny Andrzej Kałużny

dot. zlecenia wykonania badań stanu drzew na tzw. "skarpie sopockiej"

2017-07-18 15:48:57
Interpelacja nr 189/2017 - Radny Piotr Meler

dot. lokalizacji basenów solankowych

2017-07-18 15:43:14