Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie rekultywacji o kierunku leśnym gruntu, obejmującego część terenu działki nr 1/4 KM 20 o powierzchni ok. 5m2 , zlokalizowanej w Sopocie

2017-10-16 14:55:42
Usuwanie i przechowywanie pojazdów o masie do 3,5 tony, usuniętych z dróg publicznych na podstawie art.50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r. godz: 1200

2017-08-17 12:17:28
„Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 1) budynku Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny) położonego przy ul. Kościuszki 18 w Sopocie, 2) budynku Zespołu Szkół Handlowych (sala gimnastyczna) położonego przy ul. Kościuszki 20 w Sopocie, 3) budynku Młodzieżowego Domu Kultury położonego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie”

W związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny i sala gimnastyczna) położonych przy ul. Kościuszki 18-20 w Sopocie oraz budynku Młodzieżowego Domu Kultury położnego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie, Gmina Miasta Sopotu zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn.:

Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej 1) budynku Zespołu Szkół Handlowych (budynek główny) położonego przy ul. Kościuszki 18 w Sopocie, 2) budynku Zespołu Szkół Handlowych (sala gimnastyczna) położonego przy ul. Kościuszki 20 w Sopocie, 3) budynku Młodzieżowego Domu Kultury położonego przy al. Niepodległości 763 w Sopocie”.

2017-06-02 08:15:26
ODŁAWIANIE REDUKCYJNE DZIKÓW Z TERENÓW ZURBANIZOWANYCH GMINY MIASTA SOPOTU W 2017 ROKU

2017-05-12 14:36:52
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw i gier na terenie działki 166/7 w sąsiedztwie ul. Kraszewskiego w Sopocie

2017-04-19 10:17:56
Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych na podstawie art. 50a i 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym

2017-04-07 10:34:03
Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w tym Sopockiego Ogniska Plastycznego, położonego przy ul. Księżycowej 3 A,B,C w Sopocie

2017-04-07 10:33:26
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (stawka za godzinę) na ochronę obiektu Muzeum Sopotu w Sopocie

2017-02-14 12:24:50
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o szczegółowości projektu wykonawczego dla „Budowy boiska wielofunkcyjnego na dz. nr 166/7 w sąsiedztwie ul. Kraszewskiego w Sopocie” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego

2017-01-30 11:53:39
Modernizacja istniejącego systemu pompowego odprowadzenia ścieków z toalet usytuowanych w nowej części piwnic budynku Dworku Sierakowskich

2017-01-30 11:41:17