Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie wykonanie robót budowlanych w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Armii Krajowej 76/82 w Sopocie z przeznaczeniem na potrzeby Schroniska Młodzieżowego”

2017-07-11 13:56:41
„ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU WILLOWO – PARKOWEGO PRZY UL. JAKUBA GOYKI 1-3 W SOPOCIE NA POTRZEBY ARTINKUBATORA I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”

2017-06-23 12:34:04
Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 w Sopocie

Gmina Miasta Sopotu ul. Tadeusza Kościuszki 25/27 81-704 Sopot - Referat Zamówień Publicznych przeprowadza postępowanie na rzecz samodzielnego zamawiającego jakim jest Zespół Szkół nr 3 w Sopocie ul. Haffnera 55 81-715 Sopot.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 w Sopocie.

Zakończenie realizacji  przedmiotu zamówienia:  do dnia 20 sierpnia 2017 roku.

2017-06-19 14:50:49
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie toalet publicznych w ramach budżetu obywatelskiego w Sopocie przy ul. Haffnera 61 (dz. nr 35/23 i 38/1)

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowe wykonanie („pod klucz”) budynku toalet miejskich z punktem obsługi turysty oraz wszelkich innych prac i czynności (z wyłączeniem sieci i przyłączy: kanalizacji sanitarnej, wodociągowych  i gazowych) niezbędnych do wykonania zadania oraz oddania budynku do użytkowania.

2017-05-18 07:55:49
Remont nawierzchni Al. Niepodległości w Sopocie

2017-05-12 12:13:22
WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: „ ADAPTACJA CZĘŚCI PARKU PÓŁNOCNEGO W SOPOCIE MIĘDZY UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I UL. MAMUSZKI – ETAP I, na potrzeby ARTINKUBATORA

2017-04-28 15:15:56
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Haffnera 38 w Sopocie wraz z częściowym dociepleniem ścian

2017-04-04 11:25:37
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego o wartości powyżej 5 225 000 euro na WYKONANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ A NASTĘPNIE NA JEJ PODSTAWIE WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH I PRAC KONSERWATORSKICH W CELU REALIZACJI ZADANIA PN.: „ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU WILLOWO – PARKOWEGO PRZY UL. JAKUBA GOYKI 1-3 W SOPOCIE NA POTRZEBY ARTINKUBATORA I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ”, ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH NR 40/4, 40/5, 41 ARK. MAPY 15, OBRĘB SOPOT, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA SOPOTU - nr referencyjny postępowania: ZP.272.24.IN.2016.MSt

 

UWAGA: zmiana zapisów siwz_11.01.2017

zmiana terminu składania ofert - 06.02.2017 godz. 12:00

UWAGA: zmiana zapisów siwz_27.12.2016

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zapewnia możliwość przyłączenia do sieci miejskiej budynków przy ul. Goyki 1 i Goyki 3 w Sopocie. Źródłem ciepła dla instalacji grzewczych w w/w budynkach będzie węzeł cieplny zlokalizowany w budynku przy ul. Goyki 3.

2017-03-13 18:13:39
Wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w tym Sopockiego Ogniska Plastycznego, położonego przy ul. Księżycowej 3 w Sopocie

2016-12-21 10:53:41
Postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego w sprawie wyboru Partnera Prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sopocie” - opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.11.2016 r. pod nr 402481 - 2016

UWAGA_zmiana ogłoszenia w zakresie warunków udziału w postępowaniu_29.11.2016

2016-12-02 11:36:48