Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Realizacja zadania polegającego na sprzedaży i dostawie komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu

2018-05-24 09:56:53
Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C

2018-04-19 14:02:32
Dostawa jednego ambulansu drogowego typu C - UNIEWAŻNIONY

2018-04-13 16:02:43
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2018-02-19 15:43:45
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu poziomu wody na terenie miasta Sopotu

2018-01-23 15:23:26
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę pojemników na odpady komunalne i surowce wtórne

2017-12-28 23:35:04
Przetarg nieograniczony na najem specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

2017-12-07 11:05:05
Przetarg nieograniczony na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C

2017-12-01 09:47:58
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 209 000 EURO NA REALIZACJĘ ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA SPRZEDAŻY WRAZ Z DOSTAWĄ KOMPUTERÓW, OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA URZĘDU MIASTA SOPOTU

        Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na sprzedaży wraz z dostawą komputerów, oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta Sopotu z podziałem na 6  (sześć) części.

1.            Część I - SPRZĘT KOMPUTEROWY

2.            Część II - SPRZĘT SIECIOWY

3.            Część III - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY HP

4.            Część IV - OKABLOWANIE SIECIOWE

5.            Część V - ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ MSK

6.            Część VI - OPROGRAMOWANIE DO PASZPORTOWANIA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH.

 

2017-11-24 10:37:45
Przetarg nieograniczony na dostawę MOBILNEGO KONTENERA DO PRESELEKCJI ODPADÓW SEGREGOWANYCH

2017-09-12 09:58:04