Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie

2017-07-19 09:41:58
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy części pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 położonego przy ul. Książąt Pomorskich 16/18 w Sopocie na potrzeby międzyszkolnego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2017-07-17 12:43:23
Usługa nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez cały okres projektowania oraz realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich w celu realizacji zadania w formule zaprojektuj – wykonaj pn. „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo – parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1 - 3 w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej”.

Przedmiot zamówienia stanowi część zadania inwestycyjnego, któremu nadano nazwę: „Adaptacja zabytkowego zespołu willowo - parkowego przy ul. Jakuba Goyki 1-3 oraz części Parku Północnego w Sopocie na potrzeby ArtInkubatora i biblioteki publicznej” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

2017-07-14 13:14:44
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy al. Niepodległości 652 A w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2017-06-12 15:20:17
uzupełnienie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie sieci kanalizacyjnej dla terenu Miasta Sopotu

2017-05-24 11:55:12
Zapytanie ofertowe – możliwość zareklamowania się podczas imprez sportowych na plaży w Sopocie w roku 2017

2017-05-10 13:38:44
Konkurs ofert na postawienie przebieralni na miejskiej plaży w Sopocie w roku 2017

2017-05-10 13:32:22
Pełnienie usług nadzoru inwestorskiego sprawowanego nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji Sopockiego Ogniska Plastycznego przy ul. Księżycowej 3B w Sopocie.

Przedmiotem zamówienia jest:

usługa nadzoru inwestorskiego sprawowanego  nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji Sopockiego Ogniska Plastycznego przy ul. Księżycowej 3B w Sopocie .

 

2017-03-31 12:19:45
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza Sopot”

2017-03-03 13:02:03
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczniów szkół gimnazjalnych polegających na opracowaniu autorskiego programu nauczania, harmonogramu zajęć oraz przeprowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych oraz opracowaniu materiałów dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza Sopot”

2017-02-16 15:43:25