Zasady przynzawania refundacji na zagospodarowanie posesji w 2017 roku 

 

Celem programu jest polepszenie estetyki otoczenia sopockich budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych, pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców, a także utworzenie atrakcyjnego i przyjaznego dla mieszkańców otoczenia.

 

Z refundacji części kosztów zagospodarowania posesji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe które dzierżawią, współdzierżawią, bądź wydzierżawią w terminie do dnia 31.03.2017r. grunt gminny oraz spełniają łącznie niżej podane warunki:


1)      w zgodzie z zasadami urbanistyczno – przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i dokonają rozbiórki zabudowy substandardowej,
2)      uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
3)      właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
4)      złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Załączniki

Opis procedury

Data: 2017-01-11 10:28:00 Rozmiar: 22.29k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 339
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Przasnyska
Czas wytworzenia: 2017-01-11 10:28:00
Czas publikacji: 2017-01-16 12:08:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak