Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych 

 

 

Z refundacji części kosztów remontu elewacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe, w których Gmina posiada swój udział i spełniają łącznie niżej podane warunki:

1) udokumentują stosownym zaświadczeniem podpisanym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami dobry stan techniczny izolacji ścian fundamentowych, pokrycia dachowego, opierzeń, rynien i rur spustowych,
2) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji,
4) uzyskają decyzję Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu i dostosują się do jego wytycznych przed wykonaniem projektu kolorystyki budynku,
5) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy.
6) wykonają rozbiórkę ewentualnej zabudowy substandardowej tj. komórki itp.

 

Załączniki

Opis procedury

Data: 2017-01-16 12:06:28 Rozmiar: 15.41k Format: .docx Pobierz

Uchwała RMS nr XXIX/326/2016 z dnia 19 grudnia 20016 r.

Data: 2017-01-11 10:40:14 Rozmiar: 16.38k Format: .docx Pobierz

Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów elewacji budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych

Data: 2017-01-11 10:40:14 Rozmiar: 23.38k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 682
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zofia Kaszkur
Czas wytworzenia: 2013-12-11 12:32:13
Czas publikacji: 2017-01-16 12:06:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak