Zasady przyznawania refundacji części kosztów remontów całkowitych budynków wspólnot mieszkaniowych wraz z uporządkowaniem otoczenia 

 

 

Z refundacji mogą skorzystać wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się na obszarze objętym programem rewitalizacji zabytkowego centrum Sopotu, a także wspólnoty położone poza obszarem, których budynki znajdują się w ewidencji obiektów objętych ochroną konserwatorską oraz posiadają wysokie walory kulturowo-historyczne i spełniają następujące kryteria:

1) zgromadziły minimum 10% środków własnych planowanego remontu,
2) właściciele lokali nie posiadają zadłużeń wobec Gminy,
3)uzyskają pozwolenie Konserwatora Zabytków Miasta Sopotu w formie decyzji administracyjnej na prowadzenie prac w zakresie objętym wnioskiem o refundację,
4) złożą wniosek o przyznanie refundacji wraz z wymaganymi załącznikami,
5) w zgodzie z zasadami urbanistyczno-przestrzennymi mają uregulowany tytuł prawny do terenu przyległego do budynku i wykonają ogrodzenie posesji.

 

Załączniki

Opis procedury

Data: 2017-01-16 12:08:28 Rozmiar: 37k Format: .doc Pobierz

Wniosek

Data: 2017-01-11 10:50:28 Rozmiar: 18.82k Format: .docx Pobierz

Zarządzenie Nr 801/2016 w sprawie zasad przyznawania refundacji części kosztów remontów całkowitych

Data: 2017-01-11 10:50:28 Rozmiar: 13.66k Format: .docx Pobierz

Zasady przyznawania refundacji

Data: 2017-01-11 10:50:28 Rozmiar: 18.63k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 771
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta Sopotu
Osoba wprowadzająca informację : Arkadiusz Górski
Osoba odpowiedzialna za informację : Zofia Kaszkur
Czas wytworzenia: 2013-12-11 12:20:43
Czas publikacji: 2017-01-16 12:08:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak